Geïntegreerde productiesystemen

Deze training heeft zowel een theoretisch als een praktisch karakter, met andere woorden een goede mix. De cursist heeft ervaring met het oplossen van veiligheidsvraagstukken voor zelfstandig werkende machines. Deze norm is van toepassing bij machines die samen een productielijn of productie-eenheid vormen. We starten met de theorie en geven uitleg over de begrippen die gebruikt worden. In het tweede gedeelte gaan we in op praktijkvoorbeelden, die door de opdrachtgever aangedragen kunnen worden.

losse tandwielen-06

Wet- & regelgeving rond machineveiligheid en de toepassing daarvan:

  • strategie voor risicobeoordeling en risicoreductie (dit wordt tijdens de korte update behandeld)
  • risicobeoordeling:
  • IMS (Integrated Manufacturing System)
  • taakzone(s) (sessie 1)
  • functionele analyse
  • bedrijfstoestand (modus)
  • beveiliging en besturingsbereik
  • beveiliging van taakzones
  • informatie voor het gebruik
  • validatie van het ontwerp