MEER WETEN?
Bel 024-344 2011
linkedin-3-512

Geïntegreerde productiesystemen

 

Deze training heeft zowel een theoretisch als een praktisch karakter, met andere woorden een goede mix.
De cursist heeft ervaring met het oplossen van veiligheidsvraagstukken voor zelfstandig werkende machines.
Deze norm is van toepassing bij machines welke samen een productielijn of productie-eenheid vormen.
We starten met de theorie en geven uitleg over de begrippen die gebruikt worden.
In het tweede gedeelte gaan we in op praktijkvoorbeelden, welke door de opdrachtgever aangedragen kunnen worden.