Integriteit van veiligheidsfuncties (SIL)

Deze training heeft een sterk theoretisch karakter. In het eerste deel van de training wordt de theorie behandeld en worden alle begrippen uiteen gezet. In het tweede deel wordt het zogenaamde stappenplan behandeld. Als laatste wordt een casus behandeld waarbij de nieuwe stof wordt toegepast.

losse tandwielen-02

 1. De norm in grote lijnen

 • plaats en functie van de norm,
 • belangrijkste begrippen,
 • faalkans en faalfrequentie,
 • EN IEC 62061, m.b.t. besturingssystemen met een veiligheidsfunctie, over categorieën en integriteitniveaus (SIL) en (PLr) (PL)
 • rol componenten leverancier.
 1. De norm nader beschouwd

 • redundantie,
 • intrinsieke veiligheid,
 • belangrijkste begrippen,
 • oorzaak en gevolg van falen,
 • van kwaliteit naar integriteit,
 • veiligheidsketens,
 • soorten van ‘schakelingen’,
 • faalkans reductie door redundantie.
 1. Standaardwerkwijze/stappenplan

 • minder nadruk op SIL,
 • Er wordt meer nadruk gelegd op het performance level (PL)
 • bewijslast PLr naar PL  van het netwerk in Pascal (Pilz),
 • plaats van de norm binnen systematische risicoreductie,
 • beoordelingen en berekeningen op systeemniveau,
 • beoordelingen en berekeningen op deelsysteemniveau,
 • beoordelingen en berekeningen op componentniveau,
 • controles op systeemniveau.
 • Korte inkijk in Pascal (Pilz) en of Sistema