Machinerichtlijn

Deze training heeft een sterk informatief karakter. We gaan in op twee hoofdthema's. Ten eerste de relevante Wet- & Regelgeving. Wat is de stand van zaken? Welke ontwikkelingen spelen er? Verondersteld wordt dat deelnemers een behoorlijke voorkennis hebben op dit gebied. Ten tweede wordt het praktisch omgaan met normen belicht aan de hand van NEN-EN-IEC 60204-1, Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 1: Algemene eisen.

Introductie:

 • korte kennismaking,
 • wat verwachten we (de deelnemers),
 • wat gaan we doen (inhoud van de sessies).

Wet & regelgeving rond machineveiligheid:

 • historie EU regelgeving in vogelvlucht,
 • Machine Richtlijn, huidige status en ontwikkelingen,
 • dynamiek van normontwikkelingen,
 • rollen en verantwoordelijkheden.

NEN-EN-IEC 60204-1 in de praktijk:

 • plaats en functie van de norm,
 • veiligheidsaspecten,
 • intrinsieke en elektrische veiligheid,
 • 'fail-safe' ontwerpen,
 • review tools.

Levensduur benadering (Lifecyle approach):

 • CE gemarkeerd, afgeleverd, klaar?
 • van kwaliteit naar integriteit; een korte blik vooruit naar SIL (Safety Integrity Level).
losse tandwielen-01
Na opgave van je (bedrijfs-)naam en emailadres kun je onze trainingsinformatie downloaden:

  Naam*

  Bedrijfsnaam*

  Telefoonnummer*

  Emailadres*

  Korte omschrijving (optioneel)