Maatwerk training

De mate van industriële veiligheid wordt beïnvloed door drie factoren: management, installatie en gebruikers. Ten eerste stelt het management vast hoe belangrijk industriële veiligheid is en wat het budget is. Ten tweede bepalen ontwerp en onderhoud van de technische installaties samen de kwaliteit ervan en daarmee dus ook de veiligheid. De laatste factor die een grote rol speelt bij industriële veiligheid is de gebruiker. Mensen moeten getraind worden zodat zij zich bewust worden van hun gedrag en de risico’s in hun beroep.

Voor wie

Advantes biedt verschillenden trainingen aan. Er zijn trainingen voor zowel beginnende als ervaren engineers. Alle trainingen kennen een informatief, theoretisch deel, gebaseerd op richtlijnen en normen. De meeste trainingen hebben ook een praktisch onderdeel en er wordt van de cursisten een actieve rol verwacht in de groepsdiscussies. Lees meer op de volgende pagina’s:

Advantes kapstok trainingsessies 7 wielen

Kwaliteit door maatwerk

Al hebben wij de trainingen vaker gegeven en zijn sommige dingen standaard, onze trainingen zijn altijd helemaal toegespitst op de specifieke situatie van de klant. Zo krijgen de deelnemers dus informatie waar ze in de praktijk direct mee aan de slag kunnen. Ook zullen de trainingen zeer herkenbaar zijn voor de cursisten, zodat ze hun eigen situatie en gedrag snel weten te verbeteren.