Quick Response Manufacturing: Work smarter, not harder (procesverbetering 2)

Work smarter, not harder; Advantes

Om de productie van maatwerk mogelijk te maken of flexibel in te spelen op de snel veranderende vraag vanuit de markt, zijn er allerlei oplossingen bedacht. Quick Response Manufacturing (QRM) is hier een voorbeeld van. Wat Quick Response Manufacturing is en wat het verschil is met Lean Manufacturing leggen we uit in dit artikel.

Continue verbetering
In het artikel over Lean Manufacturing hebben we al aangegeven dat Lean geen standaard oplossing is. Lean manufacturing is een managementfilosofie, die naast respect voor mensen, de nadruk legt op het elimineren van verspilling en continue verbetering. Een belangrijk kenmerk van Lean is dat aan elkaar gerelateerde producten efficiënt en via een vaste routing in productiestraten worden geproduceerd. Wil je meer weten over Lean, lees dan het artikel Lean Manufacturing is geen standaard oplossing.

Lean niet altijd toereikend
In de praktijk is de Lean werkwijze niet altijd toereikend. Complexe producten die veel maatwerk vragen, worden in lage volumes geproduceerd. Door de grote variatie aan mogelijkheden, is de vaste en snelle productiewijze van Lean Manufacturing dan niet mogelijk. Ook wanneer de vraag naar bepaalde producten snel verandert, is Lean Manufacturing niet de meest geschikte oplossing. Je moet namelijk direct schakelen en je producten snel kunnen aanpassen. Om die reden is QRM ontstaan.

QRM: Quick Response Manufacturing
QRM richt zich vooral op het verkorten van de doorlooptijden. De gedachte hierachter is dat als iedereen zich focust op dezelfde order, deze het snelst kan worden afgeleverd aan de klant en gefactureerd kan worden.

 

Work smarter, not harder met Advantes

Het kritieke pad: Manufacturing Critical-path Time
De belangrijkste prestatie-indicator van QRM is het kritieke pad: Manufacturing Critical-path Time (MCT). Het kritieke pad maakt inzichtelijk wat er moet gebeuren om de order af te handelen: van grondstof tot aan de levering aan de klant. Het kritieke pad houdt dus rekening met productiebewerkingen, maar ook met logistieke handelingen, kwaliteitscontrole of andere activiteiten. Door orders via het kritieke pad te produceren, wordt telkens maximale waarde aan het product toegevoegd. Het maximaal waarde toevoegen komt uit de Lean filosofie.

Quick Response Cells: QRC
Het zal duidelijk zijn dat het kritieke pad afdeling overstijgend is. Dit betekent dat mensen met elkaar moeten samenwerken in multidisciplinaire teams, de Quick Response Cells (QRC). De werkwijze van deze teams is dus meer projectmatig. De teams zijn zelfsturend en de manager richt zich meer op het maken van strategische keuzes en het faciliteren van de teams.

Diversiteit en snelheid
Om orders snel door de organisatie te kunnen loodsen, is het belangrijk dat de teams niet te druk zijn. Anders ontstaat er te veel vertraging. Daarom worden de teams samengesteld per productgroep en of klantgroep. Op deze manier kunnen de teams hun eigen orders snel afhandelen. Grote orders vergen meer tijd dan kleine. Door te werken in teams, zitten deze orders elkaar niet in de weg.

Organisatieverandering
QRM vereist een organisatie die is gebaseerd op samenwerking. Bij hiërarchische organisaties zal QRM dan ook een flinke organisatieverandering veroorzaken. Voor QRM is een hele andere manier van denken nodig. De flow binnen de teams is belangrijk. Zij moeten dus niet worden volgepland, om de flow te behouden. Vooruitwerken en tussenvoorraden zijn verleden tijd. Zelfs als dit betekent dat een machine  even stilstaat!

Work smarter, not harder
De vereiste proces-georiënteerde en dus afdeling overstijgende werkwijze van QRM, werpt wel zijn vruchten af. Al zal het nog even wennen zijn om machines niet altijd op maximale capaciteit te laten draaien. Work smarter, not harder.