Zo werken wij

Projecten doorlopen een aantal fases met hun eigen specifieke doelen. Zonder te veel op de details in te gaan, zijn ze onder te verdelen in:

Fases Keuzes

  1. Initiation quick win of structurele hervorming
  2. Planning scope, op- en afschalen team, budget planning, overleg, risk
  3. Execution kpi’s, status&tracking, kwaliteit, voorspelling
  4. Controlling meten prestaties, aanpassingen registreren en doorvoeren
  5. Closure overdracht, in gebruik name organisatie, continue verbeteren

Uit ervaring weten we dat hoe grondiger de voorbereidingen in fase 1 en 2 zijn, hoe beter de uitvoering is. Het loont dan ook om extra capaciteit in te zetten bij aanvang van een project. Eerst wordt de IST-situatie (huidige situatie) in beeld gebracht, werkprocessen uitgetekend en in overleg bepaald hoe de organisatie de SOLL-situatie gaat bereiken. Knelpunten en verbetervoorstellen worden gedefinieerd. Onze projectmanager wijst in overleg met jou sleutelfiguren aan die samen het project gaan uitrollen door de hele organisatie. Gedurende het hele traject gebruikt de projectmanager tools (zie hierboven) die het best passend zijn bij de situatie. Na een geslaagde oplevering van het project en de overdracht aan de organisatie, wordt het project afgesloten. Het proces van continue verbeteren loopt echter gewoon door.