Projectmanagement

De belangrijkste reden om jouw project door Advantes te laten leiden, is senioriteit. Elk project is uniek en vraagt steeds opnieuw om maatwerk. Het helpt natuurlijk wel als je veel vlieguren hebt gemaakt. Daarom is Advantes een goede keuze als het om projectmanagement gaat.

Optimale bedrijfsprocessen en ERP

Behalve complexe technische verbetertrajecten en innovaties begeleiden wij ook ERP projecten. Want vaak is er bij het vernieuwen van technische systemen ook de behoefte om het huidige ERP pakket beter te benutten of te vervangen. Na een grondige analyse van je bedrijfsprocessen vertalen wij ze naar functionaliteiten binnen verschillende ERP pakketten. Jij besluit welk pakket uiteindelijk geïmplementeerd wordt en wij doen de rest. Dat is optimalisering van bedrijfsprocessen volgens Advantes.

Senioriteit

Advantes heeft niet alleen senioriteit in veiligheid, wet- en regelgeving en techniek, maar ook in verandermanagement. Om mensen voortdurend mee te laten bewegen met de organisatie en het beste uit ze naar boven te halen, heb je natuurlijk andere skills en tools nodig. De ervaren projectmanager van Advantes heeft ze.

Verandermanagement à la Advantes

Wij gebruiken allerlei methodes om jouw project tot een succes te maken. Denk bijvoorbeeld aan Prince2, Agile, V en W modellen, HAZOP. Alle methodes en tools zijn erop gericht om jouw project succesvol en op tijd op te leveren. Er wordt veel gevraagd van je organisatie en projectteam. Hoe zorg je dat mensen bevlogen blijven? Afhankelijk van het doel, de teamsamenstelling en de fase waarin het project zich bevindt, zetten wij daarvoor de juiste tools in.

Kwaliteitsdenken

Projectmanagers van Advantes benadrukken het gezamenlijke belang en streven naar consensus. Uiteraard is er een hiërarchische structuur, maar we geven de teamleden zoveel mogelijk autonomie. Iedereen heeft het recht en de plicht om op de stopknop te drukken als het project gevaar dreigt te lopen. Zo bevorderen we het kwaliteitsdenken en kunnen we risico’s voorkomen.

Agile en scrum

Je organisatie en projectteam moeten lenig zijn en meebewegen met de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien. De Agile aanpak leent zich hier uitstekend voor. Met periodieke iteraties (sprints) leveren scrumteams werkende producten op. Complexe projecten worden in kleine stappen onderverdeeld (Lean Kaizen). Zo kan het projectteam zich snel aanpassen aan gewijzigde omstandigheden of klantwensen.

Bewustwording

Is jouw organisatie niet zo bekend met Lean, Agile, Scrum of Value Stream Mapping (VSM)? Geen probleem. Waar het vooral om draait, is bewustwording. Door het verkrijgen van inzichten kunnen mensen hun handelwijze aanpassen en optimaal bijdragen aan het project. In de prettige en open werksfeer die de projectmanager van Advantes creëert, gaat dat zeker lukken.