Machineveiligheid & veiligheid op de werkvloer

machineveiligheidEen veilige machine ontwerpen, gebruiken en onderhouden is niet zo eenvoudig als het lijkt. Precies deze drie kernwoorden wil Advantes nader toelichten

Veilige machine

Een veilige machine is wat iedereen wil. Toch is het vaak niet zo veilig (meer) als bij aanschaf van de machine is verteld. Wanneer een machine een CE-markeringsteken heeft, wordt al snel gedacht dat het dan wel veilig zal zijn. Die markering zit er niet voor niets, toch? Maar het is de plicht van de werkgever om de juistheid van dit markeringsteken te verifiëren, vóórdat hij de machine in gebruik neemt. De werkgever is immers verantwoordelijk voor het in bedrijf stellen van de machines. Daarom geven we hier uitgebreide tips om die veilige machine te maken.

Ontwerpen

fasesHet begint allemaal bij een goed en veilig ontwerp. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk eerst de volgende drie documenten op te stellen:

  • Een document dat de ontwerpspecificaties beschrijft (OS)
  • Een document dat de functionele specificaties beschrijft (FS)
  • Een document dat de technische specificaties beschrijft (TS).

Dit laatste document ontstaat pas nadat daadwerkelijk de opdracht is gegeven om de machine aan te schaffen. Het is een zeer belangrijk document waarin beschreven staat hoe de machine werkelijk zal gaan functioneren en van welke technieken er gebruik wordt gemaakt. Dit document is zó belangrijk, dat het ons advies is om hiervan een mijlpaal te maken. Leg dus vast dat het TS document eerst moet worden goedgekeurd voordat detailengineering mag starten.

Gebruiken

Het is ook belangrijk om te weten hoe de medewerkers de nieuwe machine gaan bedienen. Daarom moet dit beschreven worden, voordat de machine daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Hoe gaat de nieuwe situatie er bijvoorbeeld uitzien? Past de machine wel in de huidige bedrijfsomgeving? Ontstaan er dan nieuwe gevaren? En zo ja, moeten daarvoor dan aanvullende maatregelen worden genomen? Het is goed mogelijk dat enkele van deze gevaren al in het ontwerp geëlimineerd kunnen worden. Dit heeft vanzelfsprekend de voorkeur boven het nemen van aanvullende maatregelen. Denk ook aan de handleiding; die moet aanwezig moet zijn vóórdat de machine in gebruik wordt genomen.

Onderhouden

Het goed en veilig onderhouden van een machine wordt vaak vergeten. Er vinden dan ook nog steeds veel ongevallen plaats tijdens het onderhoud of bij het in- en afstellen van een machine. Geef daarom ook deze aspecten tijdens het ontwerp voldoende aandacht.