Wat is de relatie tussen Lean en Six Sigma?

Lean Six Sigma Advantes

Lean manufacturing wordt vaak samen genoemd met Six Sigma. Toch zijn het twee verschillende procesverbeteringsmethoden met elk hun eigen instrumenten. Omdat ze elkaar goed aanvullen, worden ze vaak samen ingezet.

 

Begin met Lean

In de praktijk is het gemakkelijker om met Lean te starten. De Lean filosofie is namelijk voor iedereen goed te begrijpen. Neem bijvoorbeeld de opgeruimde werkplekken en het verminderen van verspilling van tijd en materiaal. Dat is voor iedereen goed te begrijpen en daarom sneller te implementeren. De 5-S methode is een laagdrempelige manier om met Lean te starten.

 

Six Sigma

Procesverbetering volgens Six Sigma is gebaseerd op een cijfermatige onderbouwing van de verbetering. Dit betekent dat statistische informatie wordt verzameld over het proces, om daarmee het proces te verbeteren. Er zullen altijd fouten in een proces voorkomen, afwijkingen van het gewenste resultaat. Six Sigma (6σ ) wil zeggen dat wanneer de gemiddelde afwijking ten opzichte van de streefwaarde met 6 wordt vermenigvuldigd, de kans op een defect of slecht procesverloop dan acceptabel klein zal zijn. Bij 6σ is de kans op een goed procesverloop namelijk 99,9997% en de kans op een defect kleiner dan 3,4 op 1 miljoen. Volg jij het nog? Dat is mooi, maar veel van je medewerkers zijn al afgehaakt. Dat is precies de reden waarom het lastiger is om Six Sigma te implementeren.

 

Snelheid versus kwaliteit

Simpel gezegd let Lean meer op de snelheid van het proces en Six Sigma meer op de kwaliteit van het proces. Lean richt zich bijvoorbeeld op de vermindering van de tijd tussen de processtappen, door onnodig wachten of transport te elimineren. Six Sigma richt zich op het verminderen van fouten door de procesvariatie te verlagen en met behulp van data tot de echte kern van het probleem te komen.

 

Instrumenten voor procesverbetering

Om tot procesverbetering te komen, worden er tal van instrumenten ingezet. Hieronder een kleine impressie van de tools per methode:

Lean Six Sigma
5-S model DMAIC
Kaizen Project Charter
Value stream mapping Value Stream Map
Jidoka Pareto chart
First time right Ishikawa of Fishbone chart
Poka Yoke Poka Yoke
Kanban Control chart met UCL en LCL
Visueel management / Andon OCAP
Heijunka FMEA
Just in Time 5 x Why
Bottleneck analyse DPMO
Gemba Hypothesis testing
PDCA, KPI, SMART, Cellular manufacturing en nog veel meer! p-waarden

 

Toyota, Motorola en Kawasaki

De oorsprong van Lean komt van Toyota, terwijl Motorola aan de basis staat van Six Sigma en Kawasaki van de Ishikawa (Fishbone) chart. Gelukkig worden sommige tools door beide procesverbeteringsmethoden gebruikt. Want als een tool bewezen geschikt is, zou het jammer zijn om daar geen gebruik van te maken, toch?

 

Toolbox

Zo denken wij er in ieder geval wel over. Er zijn tal van project- en procesverbeteringsmethoden, allen met hun eigen tools. Wij kiezen tools die op dat moment het beste bij de situatie en doelstelling passen. Soms uit Lean, soms uit Six Sigma en soms uit een hele andere project- of procesverbeteringsmethoden. Agile dus.