Lean manufacturing is geen standaard oplossing (procesverbetering 1)

De tools voor continue verbetering

Elk bedrijf wil minder verspilling, kortere doorlooptijden en snel reageren op een veranderende vraag. Vaak wordt dan lean manufacturing als oplossing voorgesteld. Op zich is dat niet zo’n gekke gedachte. Wij hebben al menig bedrijf geholpen met lean verbeterprojecten. Toch is dat nooit een standaard oplossing.

Wat voegt waarde toe?
Lean manufacturing is vooral gericht op het elimineren van verspilling. Denk aan het verminderen van tussenvoorraden en het terugbrengen van het aantal handelingen en andere zaken die geen waarde toevoegen voor de klant. Alleen activiteiten die waarde toevoegen voor de klant, zijn toegestaan.

Is het noodzakelijk?
Soms voegen activiteiten geen waarde toe voor de klant, maar zijn ze wel noodzakelijk. Bedrijven moeten zich bijvoorbeeld aan de geldende wet- en regelgeving houden. Als de arbeidsinspectie op bezoek komt, wil je natuurlijk geen sancties opgelegd krijgen. Het achteraf moeten voldoen aan opgelegde maatregelen, wordt gezien als een verspilling. Je had de maatregelen namelijk kunnen voorkomen, als je direct aan de wet- en regelgeving had voldaan. Activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant, maar wel noodzakelijk zijn, moeten tot een minimum worden beperkt.

Verspilling
Alle activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant en die niet noodzakelijk zijn, zijn een verspilling. Deze moeten volledig geëlimineerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Respect for people Lean Manufacturing

Respect for people
Wat vaak vergeten wordt, is dat lean manufacturing een filosofie is. In deze filosofie is respect for people net zo belangrijk als continuous improvement. Mensen zijn geen robots en wanneer je je mensen niet meeneemt in procesverbetering, zullen zij zich niet gewaardeerd voelen. Medewerkers raken dan gedemotiveerd en er ontstaat een cultuur van onverschilligheid of angst. Beide zijn geen goede bodem voor groei. Je medewerkers zijn een bron van kennis en capaciteit. Door die optimaal te benutten en te waarderen, zullen zij zich met plezier inzetten om verbeteringen door te voeren. Simpel door naar je medewerkers te luisteren en ze te belonen, verbetert zowel de cultuur als het bedrijfsresultaat.

Probleemoplossers
Lean manufacturing is, net als alle andere procesverbeteringsmethoden, een hulpmiddel. Om de filosofie echt goed te laten werken, is verandering aan organisatorische kant nodig. Iedereen in de organisatie moet een probleemoplosser worden. Elkaar helpen wanneer er zich onverwacht een probleem voordoet, is vanzelfsprekend.

Filosofie van Advantes
In de praktijk blijkt de productie niet altijd even gelijkmatig in te plannen. Voor producten met een hoge mate van maatwerk, dus met een laag volume en grote diversiteit, is Lean Manufacturing niet toereikend gebleken. Datzelfde geldt voor goederen die onderhevig zijn aan een snel wisselende vraag. Daarom zijn er andere verbetermethoden ontwikkeld. Quick Response Manufacturing (QRM) en Theory of Constraints (TOC) zijn hier goede voorbeelden van. Eigenlijk zijn het verbeteringen van Lean Manufacturing. Mooi om te zien dat ook de verbetermethode zelf nog verbeterd kan worden. Dat past helemaal bij onze filosofie: er is geen standaard oplossing, wel een grote toolbox van nuttige verbeter-instrumenten. En ook die is aan verandering onderhevig.