Lean, Agile en Scrum (deel 2)

Lean, Agile en Scrum werken met Advantes

In het eerste deel hebben we uitgelegd dat Agile een proces verbetermethode is met Scrum als de bekendste Agile methode. Ook hebben we verteld dat Scrum – net als Lean – een framework is dat bestaat uit verschillende tools en werkwijzen. In dit tweede deel wordt de relatie tussen Agile en Scrum met Lean toegelicht.

 

Procesverbetering en projectmanagement

Om processen te verbeteren hebben we zowel filosofieën en frameworks nodig, als werkwijzen en tools. Gezamenlijk geven ze antwoord op de belangrijkste vragen: Wanneer, Hoe, Wat en Waarom. De tools en werkwijzen maken hierbij veel gebruik van voorschriften en procedures. Vandaar dat elementen uit People Management (b.v. Belbin), Projectmanagement (b.v. Prince2) en Change Management (b.v. Kotter) dikwijls onderdeel uitmaken van proces verbetertrajecten.

Waarde toevoegen

Wat Lean en Agile gemeen hebben, is dat ze kijken naar het toevoegen van waarde voor de klant. Lean wil daarbij vooral de processnelheid verbeteren, terwijl Agile de toegevoegde waarde wil verhogen. Het voordeel van Agile werken is dat vrijwel direct gestart kan worden met de ontwikkeling van het product. Ontwikkeling vindt namelijk stapsgewijs plaats. Dus niet het lange wachten totdat alle wensen en eisen zijn uitgezocht, maar meteen beginnen met ontwikkelen.

 

Continue verbetering en continue verandering

Er zijn boeken volgeschreven over Lean en Agile, maar wij beperken ons in deze twee artikelen tot de essentie. Lean wil met het elimineren van verspilling de processnelheid verbeteren en continue verbetering borgen in de processen en organisatiecultuur. Agile wil met iteraties de toegevoegde waarde van de klant verhogen en continue verandering integreren in de processen en organisatiecultuur. Is jouw organisatie al klaar voor continue verbetering en continue verandering?

 

Toolbox Advantes

Er kleven natuurlijk ook bezwaren aan beide methoden. Zo is het niet altijd eenvoudig om Agile te werken en wordt ervan uitgegaan dat teamleden op dezelfde locatie aanwezig zijn (alleen al voor de dagelijkse standup). Met adviezen en projectmanagement helpt Advantes organisaties om wendbaar en slagvaardig te blijven. Deze organisaties zijn succesvol, omdat ze zich snel aan kunnen passen aan de kansen en bedreigingen in de markt. Om de processen te verbeteren, maken we gebruik van verschillende projectmanagement- en proces verbetermethoden, elk met hun eigen tools. Wij zijn van mening dat bedrijven gebaat zijn bij het inzetten van verschillende methoden en tools om tot het beste resultaat te komen.

Wil je inzicht in de beste proces verbetermethode of projecttool voor jouw organisatie? Mail of bel ons even, we helpen je graag verder.