Kick-off HAZOP-sessie bij Alfa Laval

De HAZard OPerability methode, oftewel HAZOP, is een risicobeoordeling voor installaties en processen. Het doel is om risico’s beheersbaar te maken.

In samenwerking met Alfa Laval heeft Advantes een kick-offmeeting georganiseerd om de medewerkers van Alfa Laval te informeren over de HAZOP-studies voor twee van hun systemen. Het hele traject wordt begeleid door Advantes.

De centrale vraag was: hoe kunnen we de systemen en processen van Alfa Laval zoveel mogelijk vrij maken van risico’s en een veiligere werkomgeving creëren? Op de foto is te zien hoe Abe van Alfa Laval een specifiek onderdeel toelicht.

De medewerkers hebben veel inzet getoond en de kick-off meeting heeft dan ook mooie resultaten opgeleverd. Een goed begin is het halve werk, nietwaar?