Better safe than sorry

Safe and smart

De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat ik ‘save’ en ‘safe’ met elkaar had verwisseld. Tja, vergissen is menselijk. “Waar gehakt wordt, vallen spaanders”, zei mijn vader altijd. In dit geval was het gevolg van mijn fout te overzien en snel te fiksen. Bij productieprocessen kan zo’n kleine fout echter grote gevolgen hebben. Het product kan verderop in het proces worden afgekeurd en moet dan worden hersteld of weggegooid. In beide gevallen word je dan geconfronteerd met extra kosten. Nog erger is het wanneer het product al bij de klant ligt en dan pas blijkt dat het niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Naast de extra kosten die je moet maken om je fout te herstellen, heb je ook nog een ontevreden klant. Kleine fouten kunnen ook grote gevolgen hebben voor de veiligheid. Een machine die niet goed is ingesteld of niet op de juiste manier wordt bediend, is een potentieel gevaar voor medewerkers en omgeving. Ook kan de machine defect raken. Behalve de kosten en ellende die hiervan het gevolg kunnen zijn, staat ook je reputatie op het spel. Het optimaliseren van bedrijfsprocessen is dan ook geen doel op zich, maar een middel om faalkosten te verminderen. Save time and money met Advantes. Better safe than sorry. Voor de oplettende lezer: dankzij jou heb ik ‘save’ en ‘safe’ nu wel goed gebruikt. Bedankt voor deze ‘big save’!