Lean, Agile en Scrum (deel 1)

Lean, Agile, Scrum met Advantes

Om inzicht te geven in verschillende proces verbetermethoden en tools hebben we in eerdere artikelen al aandacht besteed aan de Lean filosofie, Quick Response Manufacturing, Theory Of Constraints, Process Mining, de 5-S methode en SixSigma. Nu onderzoeken we de relatie tussen Lean met Agile en Scrum.

 

Agile

Agile is een proces verbetermethode die bestaat uit een verzameling van verschillende standpunten en methoden. De bekendste methode is Scrum, maar er zijn dus nog veel meer Agile methoden. Agile stelt organisaties in staat om te groeien in een instabiele omgeving, die wordt gekenmerkt door onzekerheden, onduidelijkheden en complexiteit. Daar waar Lean organisaties leert om continue verbetering in hun proces te integreren, zo leert Agile om continue verandering te omarmen.

 

Hoe werkt Scrum?

Scrum is een manier van Agile werken die gebruik maakt van voortschrijdend inzicht. Door het voortdurend verkrijgen en verwerken van feedback, wordt de toegevoegde waarde voor de klant steeds hoger. De rol van de Product Owner (PO) is essentieel. Deze inventariseert de wensen van de stakeholders (klanten/gebruikers/opdrachtgevers) en beslist vervolgens welke wensen prioriteit krijgen in de uitvoering en welke wensen niet uitgevoerd zullen worden. De PO hoeft dit niet alleen te beslissen, maar vormt samen met de Scrummaster en Ontwikkelaars het Srumteam. De ontwikkelaars focussen zich op het ontwikkelen van goede producten of prototypes (kwaliteit), terwijl de scrummaster erop let dat de producten met een behoorlijk tempo (iteratief) bij de stakeholders belanden (tijd). Met de feedback vanuit de stakeholders worden de producten steeds beter en krijgen de stakeholders dus steeds betere producten die voldoen aan hun behoefte.

Scrum als framework

Lean en Scrum zijn beide frameworks. Een framework is een geheel van hulpmiddelen en werkwijzen om de onderliggende principes voor procesverbetering te verwezenlijken. Bij Scrum komt dit neer op:

  • Teamwerk en productieve communicatie zijn leidend. Processen en tools staan ten dienste van het kleine, zelfsturende en multidisciplinaire team.
  • Samenwerken met de klant in plaats van onderhandelen; tijd en kwaliteit worden vooraf vastgelegd, de scope is flexibel;
  • Een werkend product (prototype) is waardevoller dan het uitgebreid vastleggen van specificaties; de feedback over een werkend product heeft prioriteit boven documentatie die snel kan verouderen;
  • Inspelen op verandering in plaats van vasthouden aan een plan; flexibiliteit en klantbehoefte gaan voor het vooropgestelde plan.

 

Hiërarchisch, niet bureaucratisch

Ondanks dat Agile met zelfsturende teams werkt, kunnen we het prima in hiërarchische organisaties gebruiken. Zolang het maar geen bureaucratische organisaties zijn, want transparantie en open communicatie zijn noodzakelijk voor Agile werken.

In het tweede deel bekijken we de relatie tussen Agile en Scrum met Lean.